(030) 223 97 99

///3D-model Grand Départ Tour de France

3D-model Grand Départ Tour de France

09-06-2015

3D-model Grand Départ Tour de France

Het grootste sportevenement ter wereld, de Tour de France, start dit jaar in Utrecht. Van donderdag 2 juli tot en met zondag 5 juli worden vele tienduizenden bezoekers verwacht die zich verdringen bij dit mega-evenement. Movares ontwikkelt in nauwe samenwerking met de organisatoren van deze Grand Départ een ‘serious game’. Hierbij wordt de doorstroming van het publiek gevisualiseerd inclusief de verschillende obstakels die zich in de route bevinden variërend van bomen tot verkeersborden en putdeksels.

Het goed kunnen doorstromen is bij grote publieksevenementen uitermate belangrijk met het oog op de veiligheid. Dit geldt niet alleen voor de wielrenners zelf, maar ook voor de talloze bezoekers van de Grand Départ inclusief de  hulpdiensten.

3D-model Grand Départ

Sinds begin dit jaar ontwikkelt een aantal collega’s van de afdeling Virtueel Bouwen van Movares in nauwe samenwerking met de organisatie van de gemeente Utrecht een ‘serious game’ waarmee de huidige situatie in beeld wordt gebracht en waarin vervolgens specifieke Tour de France-objecten en overige elementen voor het begeleiden van de route kunnen worden geplaatst. Het doel hiervan is te bepalen of er voldoende doorstromingmogelijkheden zijn voor de bezoekers, voor de voertuigen van de tourkaravaan en de hulpverleners.’

Daarnaast moet de tool mogelijkheden bieden om alternatieve routes te onderzoeken en maatregelen te toetsen om de bezoekers een gewenste richting te ‘sturen’. Verder zal met behulp van de output van VISSIM, een dynamisch verkeersmodel, de bewegingen van de bezoekers en bussen in het 3d-model zichtbaar worden gemaakt.

Het 3D-model dat door Movares de komende maanden nog verder zal worden ontwikkeld, wordt inmiddels zeer actief ingezet in workshops over mobiliteit en veiligheid van het evenement. Bij deze workshop zijn onder andere partijen als de brandweer, ambulance, politie, Jaarbeurs, NS, ProRail en gemeente betrokken.

Frank Verkoijen, coördinerend projectmanager Movares: ‘Iedereen is erg enthousiast over de werking en de functie van het tool. Ook voor toekomstige (andere) evenementen is het tool, de kennis en ervaring die we nu opdoen zeer bruikbaar.’

Meer over het 3-D model Tour de France leest u op https://movares.nl/bim.
Zie ook www.movares.nl/klaarvoordestart.

Bron: movares.nl