(030) 223 97 99

///Grontmij en Witteveen+Bos ronden voorbereidinge...

Grontmij en Witteveen+Bos ronden voorbereidingen aanbesteding De Centrale As Friesland af

10-06-2015

Grontmij en Witteveen+Bos ronden voorbereidingen aanbesteding De Centrale As Friesland af
Advies- en ingenieursbureaus Grontmij en Witteveen+Bos hebben voor Provincie Fryslân de laatste hand aan de voorbereiding van de aanbesteding voor de nieuwe N356 gelegd. Met de gunning van het laatste grote realisatiecontract in juni, gaan de provincie en aannemers de laatste fase in van de aanleg van de weg. De Centrale As vormt een rechtstreekse verbinding tussen Dokkum en de N31 tussen Leeuwarden en Drachten en is een belangrijke verkeersader in Noord-Oost Fryslân. De provincie beoogt de gehele weg in 2016 in gebruik te nemen.
 

Verkeersveiligheid regio 

De aanleg van De Centrale As houdt Noord-Oost Fryslân bereikbaar. De weg wordt de belangrijkste verkeersader in de regio en lokale wegen worden door de aanleg ontzien. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de regio. Zo krijgt bijna de gehele weg twee keer twee rijstroken en worden kruisingen met lokale wegen, waterwegen en de spoorlijn Leeuwarden - Groningen ongelijkvloers gemaakt. De maximale snelheid op de N356 wordt 100 kilometer per uur.

Contracten 

Bron: Aerovisio Luchtfotografie

Het totale project wordt in een aantal grotere en kleinere contracten gerealiseerd en de combinatie Grontmij-Witteveen+Bos ondersteunt de provincie Fryslân sinds begin 2008 bij het voorbereiden, opstellen en aanbesteden van de realisatiecontracten. In totaal gaat het om zeven grote geïntegreerde contracten onder de voorwaarden van UAV-gc, een aantal kleine geïntegreerde contracten voor de kunstwerken en een aantal RAW-contracten. De geïntegreerde contracten betreffen deels Design&Construct en deels Engineering&Construct contracten. Daarnaast zijn, in opdracht van ProRail, twee onderdoorgangen met het spoor voorbereid en aanbesteed.

Foto: Aerovisio Luchtfotografie

Samenwerking 

Ook bij andere projecten slaan de ingenieurs van Grontmij en Witteveen+Bos de handen ineen, bijvoorbeeld bij het bereikbaar houden van Antwerpen door middel van de Oosterweelverbinding; bij Spartacus, de eerste sneltramverbinding tussen het Belgische Hasselt en het Nederlandse Maastricht en bij de Haak om Leeuwarden, de nieuwe rijksweg aan de (zuid)westkant van Leeuwarden.

  Bron: www.grontmij.nl