(030) 223 97 99

///Kustwerk Katwijk genomineerd voor de Gouden Pir...

Kustwerk Katwijk genomineerd voor de Gouden Piramide 2015

22-05-2015

Kustwerk Katwijk genomineerd voor de Gouden Piramide 2015

Het project Kustwerk Katwijk is een van de vijf genomineerden voor de Gouden Piramide 2015; de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Royal HaskoningDHV was verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp en de ruimtelijke inpassing van de ondergrondse parkeergarage, als onderdeel van het Kustwerk Katwijk.
 
De kust van Katwijk maakt deel uit van de hoogwaterbescherming van Nederland. De bestaande waterkering vormde een zwakke plek en daarom werd besloten een nieuwe waterkering aan te leggen in de vorm van een Dijk-in-Duin. Het totale project bestaat naast de Dijk-in-Duin uit de ondergrondse parkeergarage en de verbreding en inrichting van het duinlandschap. Royal HaskoningDHV heeft het architectonisch ontwerp vertaald in een uitgebreid Beeldkwaliteitsplan, de opdrachtgever ondersteund bij het opstellen van het (UAV-GC) contract voor de parkeergarage en de daarbij horende controlewerkzaamheden uitgevoerd tijdens de bouw.

Natuurlijk opgenomen in het landschap

Het architectonisch ontwerp van de ondergrondse parkeergarage, 500 meter lang met 663 parkeerplaatsen, bouwt voort op het ontwerp van de openbare ruimte door OKRA Landschapsarchitecten en respecteert daarbij de benoemde uitgangspunten waaronder het natuurlijke duinlandschap. Dit resulteerde in een ontwerp waarbij de parkeergarage met zijn hoofd- en nevenentrees en zijn in- en uitritten op een natuurlijke wijze zijn 'opgenomen' in het duinlandschap. In het ontwerp voor de parkeergarage zijn zoveel mogelijk kleuren en materialen gebruikt die horen bij Katwijk aan Zee en het duinlandschap. Deze kleuren en materialen zorgen ervoor dat bezoekers zich snel en veilig kunnen oriënteren en eenvoudig de weg naar het strand of het dorp weten te vinden.

Over het project

In het project Kustwerk Katwijk werkten de opdrachtgevers gemeente Katwijk en hoogheemraadschap van Rijnland nauw samen met vele partijen: met Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat voor de financiering van het project en met ARCADIS, OKRA landschapsarchitecten, Royal HaskoningDHV en WB de Ruimte voor het ontwerp, contract- en omgevingsmanagement. Het werk is uitgevoerd door bouwcombinatie Ballast Nedam-Rohde Nielsen. Door gezamenlijke inspanning van deze partijen was het mogelijk de kustversterking te combineren met de bouw van de parkeergarage én de ruimtelijke herinrichting van het duingebied: een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Het vernieuwde kustgebied zet Katwijk nog meer op de kaart als aantrekkelijke badplaats.

Winnaar 21 november bekend

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. In een publicatie worden de beste inzendingen gepresenteerd. Na een locatiebezoek in juni, wordt de winnaar bekendgemaakt op zaterdag 21 november 2015.

Bron: www.royalhaskoningdhv.com