(030) 223 97 99

///Welke rol kunnen ingenieurs spelen?

Welke rol kunnen ingenieurs spelen?

10-09-2015

Disruptie. Door veel trendwatchers als kernwoord van 2015 bestempeld. Organisaties beseffen dat ze op alle vlakken moeten innoveren. Welke rol kunnen ingenieurs daarin spelen?

Deze materie werd besproken tijdens een rondetafelsessie van een technisch HR-bureau. Lees hieronder een greep van de reacties van de experts:

Kathleen Dupont: “Volgens mij kunnen ingenieurs op dat vlak een grote rol spelen vanuit twee hoedanigheden: die van onderzoeker en die van ondernemer.”

Wilson De Pril: “De ingenieursopleiding is erg veelzijdig. Daardoor liggen er voor iedereen, naargelang van zijn of haar intellect, inzet en persoonlijkheid, diverse carrièrekansen open. En het is een evidentie dat ingenieurs een belangrijke rol spelen bij innovatie. Zo liggen ze dus aan de basis van vooruitgang waar iedereen beter van wordt, zeker de mindergeschoolden.”

Bruno Monteyne: “Ingenieurs moeten ook bereid zijn om altijd bij te leren. Bij ons bijvoorbeeld kunnen ze eigenlijk onmogelijk even goed een schip kennen als de kapiteins die ermee varen, maar ze moeten bereid zijn daar ook van te leren. Om innovatief te zijn moeten ingenieurs een beetje afstappen van de vaak specialistische kennis waar ze naar neigen.”

Alex Massoels: “Ik denk dat we moeten opletten dat we de term innovatie niet te letterlijk nemen. Want dat hoeft niet noodzakelijk over spectaculaire vernieuwingen te gaan. Innovatie is eigenlijk ook 'operational excellence' en daar kunnen ingenieurs, naargelang hun eigen voorkeuren en specialisaties, ook belangrijke bijdragen voor leveren.”

Wilson De Pril: “Innovatie kent verschillende facetten en gradaties, maar ingenieurs blijven daarin essentieel. Zowel voor productie en productontwikkeling als bedrijfsorganisatie is er nood aan stapsgewijze verandering maar zeker ook aan doorbraken. Een drang naar vernieuwing is steeds een troef.”

André Ghysens: “Ik vind dat dit geen excuus mag zijn om zich achter te verstoppen. Organisaties die een cultuur creëren rond innovatie en creativiteit en die hun medewerkers een zo groot mogelijke vrijheid gunnen, zullen daar volgens mij ook heel wat vruchten van kunnen plukken.”

Jochen Bultinck: “Als je ziet wat onze ingenieurs hebben ontwikkeld rond de HST, dan kan je niet anders dan vaststellen dat dit werk van hoogstaand niveau is. Er is ingenieurstalent genoeg om prachtige zaken te doen waarop we fier kunnen zijn. Dat dan van landen zoals India belangstelling komt voor die realisaties, is terecht, maar het moet ons niet meteen doen vrezen dat de beste ingenieurs allemaal zullen vertrekken.”

Samenvattend was de essentie van wat er gezegd is tijdens het rondetafelgesprek dat ingenieurs een aantoongevende rol kunnen (blijven) spelen om industriële activiteiten hier te houden. Dat ze enerzijds meer vrijheid moeten krijgen om te innoveren en anderzijds wel meer open moeten staan om continu te leren. Er moet blijvend worden gewerkt aan de instroom van ingenieurs, onder andere door ouders te overtuigen dat technische loopbanen enorm gevarieerd zijn en een zeer mooie beroepscarrière kunnen opleveren. 

Bron: www.engineeringnet.be