(030) 223 97 99

///Blog: Van specialist naar projectmanager, terug...

Blog: Van specialist naar projectmanager, terug naar specialist

15-07-2015

Blog: Van specialist naar projectmanager, terug naar specialist

De tijden veranderen, weer!

Het vakgebied van ingenieurs, of dat nou civieltechnisch, bouwkundig of elektrotechnisch is, is wederom aan verandering onderhevig. Na vanaf de wederopbouw decennia lang grootschalige projecten te hebben uitgevoerd als de specialist binnen het eigen vakgebied, kwam daar in de jaren ’90 een kentering in.

Van inhoudelijke kennis naar projectmanagement
Ingenieurs die zich jarenlang konden richten op het leveren van kwaliteitswerk met betrekking tot calculaties en ontwerpen, werden opgeleid tot projectmanagers. Zonder projectmanagement was een project gedoemd te mislukken. Nederland vroeg erom én wij als ingenieurs voldeden aan de vraag. Opleidingen als IMPA, Lean Six Sigma en Prince2 werden omarmd door hoogopgeleide ingenieurs om daarmee door te kunnen in de toekomst. Zij verwerden van inhoudelijk specialisten, projectleider met de kennis van ‘hoe een opdrachtgever te betrekken’ en ‘hoe een team optimaal binnen budget te laten opereren’. Het nadeel van deze verschuiving was dat, doordat de aandacht op het projectmanagement lag, de inhoudelijke kennis en kunde van het eigen vakgebied deels verwaterde.

En dát maakt dat we nu weer kenteren naar de wens voor inhoudelijk specialisten. Nu, met name in Nederland waar de projecten weer kleiner worden, ontstaat steeds meer de behoefte aan de specialist van vroeger. Dames en heren met een gedegen opleiding én ervaring in het ontwerpen en doorrekenen van projecten. Die op inhoudelijk niveau kunnen sparren met opdrachtgevers en met hun collegae binnen een team.

Loonhuizen zijn hier in de laatste jaren ook op aangepast. Niet de projectmanagers en lijnmanagers die met salaris torenhoog boven de specialisten uitsteken, maar specialisten die betaald worden naar hun kennis en kunde. Ooit nog ver boven het salaris van hun direct en indirect leidinggevende.

Houdt dit in dat projectmanagement en de benodigde ‘skills’ nu volledig overbodig zijn? Nee!

Maar het enkel en alleen richten op projectmanagement is verleden tijd, de inhoud is terug!