(030) 223 97 99

///Michiel Hofsté

Professional vertelt

Michiel Hofsté – Projectleider/werkvoorbereider Regionale & Stedelijke Ontwikkeling (Royal HaskoningDHV)

Meewerken aan de inrichting van de buitenruimte bij jou om de hoek. Michiel Hofsté weet als geen ander wat er voor nodig is en wat erbij komt kijken. In de 10 jaar dat hij bij Royal HaskoningDHV werkt heeft hij aan veel regionale stedelijke projecten meegewerkt.

Na mijn studie Civiele Techniek ben ik via een detacheringsbureau bij Royal HaskoningDHV aan de slag gegaan als tekenaar op de afdeling Regionale & Stedelijke Ontwikkeling. Binnen deze afdeling ben ik doorgegroeid tot werkvoorbereider/projectleider. Regionale en Stedelijke Ontwikkeling richt zich op advisering op het gebied van onze buitenruimte. Er wordt gewerkt aan inrichtingsvraagstukken op het gebied van Planologie, Bodem en Civiele Techniek.

Dicht bij de klant
Als projectleider/werkvoorbereider ben ik verantwoordelijk voor projecten binnen stedelijke bouw, zoals verhardingen en rioleringen in woonwijken. Kenmerkend voor onze afdeling is de integrale aanpak. Nauwe samenwerking met de klant en alle betrokken partijen is noodzakelijk om de ruimte op de juiste manier in te richten. Er gebeurt veel onder de grond wat je niet zomaar ziet. Het is een raamwerk vol leidingen en kabels, waar je niet zomaar iets op kan bouwen of een boom kan plaatsen. Om bestaande situaties in kaart te brengen wordt er op de bestemming bijvoorbeeld bodemonderzoek en geotechnisch onderzoek uitgevoerd. Er komen veel disciplines samen in onze projecten, dat maakt het leuk en leerzaam. Ik leer elke dag ontzettend veel bij. 

Dagelijkse uitdagingen
De projecten binnen Regionale & Stedelijke Ontwikkeling zijn erg divers. De ene keer richt je een nieuwe woonwijk in terwijl je de andere keer bezig bent met het oplossen van wateroverlast of een reconstructie van een weg. Dat maakt ons werk zo interessant. Per project stap je in een hele andere fase het proces in. De ene keer ben je betrokken bij het inrichtingsplan op grovere lijnen terwijl je de andere keer gedetailleerde contractstukken aan het maken bent. Daarnaast kan je nog de rol als toezichthouder innemen en begeleidt je de uitvoering van het project.

Ik heb veel geleerd door een project mee te maken in de rol als toezichthouder. Pas dan zie je hoe jouw ontwerp in de praktijk uitgevoerd wordt. Je komt voor dagelijkse uitdagingen te staan waar direct antwoord op verwacht wordt. Bijvoorbeeld doordat er onbekende kabels onder de grond liggen waardoor het huidige ontwerp aangepast moet worden. Hiervoor ga je direct in overleg met de betrokken partijen om zo snel mogelijk een passende oplossing te vinden. De kennis die je daar opdoet kun je meenemen om volgende projecten in de ontwerpfase beter te begrijpen.

Doorgroeimogelijkheden
Het leukste aan mijn functie vind ik het bedenken van technische oplossingen. Ik ben een civieltechnicus in hart en nieren. Binnen Royal HaskoningDHV is er veel vrijheid om jezelf door te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Schoolverlaters komen vaak binnen als ontwerpers en kunnen zich op meerdere vlakken door ontwikkelen: je gaat je verder specialiseren naar bijvoorbeeld 3D tekenaar of groeit verder in de rol van werkvoorbereider en projectleider. Het komt voor dat medewerkers ingezet worden voor projecten op andere afdelingen, dit houdt het werk uitdagend en divers. 

Nauwe contacten met de klant en de betrokken partijen zorgen voor de juiste afstemming, want een project kan pas slagen als alle betrokken partijen het eens zijn.