(030) 223 97 99

///De Zandmotor

De Zandmotor | Een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud

De Zandmotor

Een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Een goede kustbescherming is daarom essentieel voor het voortbestaan van ons land! Ongeveer de helft van de Nederlandse kust wordt beschermd door natuurlijke duinen en de Randstad vrijwel geheel. Voor het behoud van onze duinen en kustlijn is het experiment De Zandmotor ingezet.

De Zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. Er is 21,5 kuub zand geloosd tussen Ter Heijde en Kijkduin om de kust van langere tijd van voldoende zand te voorzien. In plaats van vechten tegen de natuur, werken we met De Zandmotor juist samen met de natuur. Zeestromen, golfslag en de wind moeten er voor zorgen dat het zand zich geleidelijk langs de kust verspreiden. Op die manier wordt er door het zand zelf een nieuw, beschermend strand gekweekt.

Na ongeveer 20 jaar moet De Zandmotor zich hebben uitgestrekt over een lengte tussen de 10 en 20 kilometer. Doordat er veel zand op een enkele locatie wordt gesuppleerd is het relatief eenvoudig, goedkoop en is er minder sprake van verstoring/ vernietiging van het bodemleven.