(030) 223 97 99

///Ruimte voor de Waal

Ruimte voor de Waal | Een omvangrijke gebiedsontwikkeling

Ruimte voor de Waal

Een omvangrijke gebiedsontwikkeling

Door de klimaatverandering krijgen rivieren steeds meer te verwerken. Om de rivieren een handje te helpen en overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk meer ruimte aan de rivieren. Eén van de plekken waar dit gebeurt is langs de Waal, onder de projectnaam ‘Ruimte voor de Waal’.

Tussen Nijmegen en Lent maakt de Waal een scherpe bocht, waardoor de rivier in deze flessenhals bij extreem hoog water kan overstromen. Vooral bij Nijmegen ligt de rivier in een smal winterbed, ingeklemd tussen de dijken. Het project Ruimte voor de Waal lost dit probleem op. Ter hoogte van Nijmegen wordt de dijk 350 meter verlegd, waarna een nevengeul voor de rivier wordt gegraven. Deze nevengeul helpt om het rivierwater bij extreme waterstanden af te voeren. Het binnendijkse gebied is daarmee beter beschermd tegen overstromingen.

Ruimte voor de Waal is een grote ruimtelijke ingreep. Door de verlegging van de dijk en het graven van een nevengeul ontstaat een langgerekt eiland in de Waal. Het eiland biedt ruimte voor wonen, recreatie, cultuur en natuur. Het stadseiland wordt door middel van drie bruggen verbonden met Nijmegen-Noord. Het eiland en de nevengeul vormen samen een uniek rivierpark. Een 1.600 meter lange kademuur, afgewerkt als schuine kade, vormt samen met de groene kade aan de oostkant de nieuwe waterkering.

De aanpassingen tussen Lent en Nijmegen zijn noodzakelijk voor de verbetering van de waterveiligheid. Gemeente Nijmegen wil deze noodzakelijke aanpassing optimaal benutten voor een omvangrijke gebiedsontwikkeling. Naast de dijkteruglegging bij Lent wordt gewerkt aan de bouw van stadsbrug De Oversteek, ontwikkeling van centrumgebied de Citadel in Nijmegen-Noord, de transformatie van een industriegebied in Nijmegen-West tot woongebied Waalfront en een face-lift van de Waalkade en omgeving. Op de noordoever van de rivier wordt bovendien een nieuw stadsdeel ontwikkeld: de Waalsprong. Voor deze manier van werken aan waterveiligheid én stadontwikkeling heeft het project in 2011 de Waterfront Center Award in New York gewonnen.